Header image

Bygg og sanering as er miljøsertifisert og kan kalle seg Miljøfyrtårnbedrift!

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, overrakte diplomet til Valerie Aslaksen som bevis på at Bygg og sanering oppfyller de krav som kreves for å bli miljøfyrtårnbedrift.

Kravene for å bli Miljøfyrtårnbedrift er i stadig endring og mange av kriteriene er blitt strengere med årene. Alle virksomheter må gjennom en revisjon for å bli formelt godkjent, og Miljøfyrtårn er nå også blitt anerkjent av EU, på lik linje med store internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.Bygg og sanering tar bærekraft på alvor og lover å jobbe hardt med å bli best på dette også.