Header image

Som kunde av Servicepartner 1 AS kan du være trygg på at vi gjør vårt ytterste for at du skal bli fornøyd! Vi jobber etter slagordet "en ren fornøyelse", det forplikter! 

Moment analyse ble leid inn vinter 2021 for å gjennomføre en omfattende kundeundersøkelse for oss, siden vi er overbeviste om at det er kundene våre som sitter på nøkkelen til kontinuerlig forbedringer. Resultatet ble presentert oss i starten av 2022. 

Svarene i undersøkelsen er et godt verktøy for å gjøre konkrete tiltak der det trengs.

På spørsmål der intervjuobjektene har fått i oppgave å gradere svaret med en score fra en til seks, er resultatene regnet om til skala 0 til 100 poeng, der 100 poeng er maksimal score.

0-60: Svakt

60-70: Mindre bra

70-80: Bra

80-90: Veldig bra

90-100: Svært bra

 

Dette er noen av svarene vi fikk: 

Noen stikkord som kundene våre ga oss: