Header image

Rengjøring i høyden uten kostbart løfteutstyr

Med SpaceVac når vi opptil 14 meter fra bakken - sikkert og kostnadseffektivt!

Nå kan vi tilby rengjøring av sluker og takrenner fra bakkenivå.  Vi unngår kostbart løfteutstyr og tilrigging.  Arbeidet utføres fra bakkenivå og sikkerheten ivaretas på aller beste måte.

Med kamera montert på toppen, kan vi inspisere for å avdekke behovet for rengøring, utføre arbeidet med full kontroll, og ikke minst; vi kan ta bilder eller video som dokumentasjon.  Innvendig rengjøring av steder som tidligere var svært vanskelige å komme til, er nå innenfor rekkevidde. Perfekt på kjøpesentre og andre bygninger hvor det er utfordrene å få bort brannfarlig støv fra høythengende lamper og takkonstruksjoner.

Støv i høyden vil selvsagt også ha en negativ innvirkning på innemiljøet.  Med SpaceVac kan vi nå lage gode rutiner for støvfjerning uten at kostnadene blir unødig høye.

Tenk deg hvordan takrennene ser ut etter at løvet har falt av trærne.  Det er vankelig å komme til, kostbart å leie løfteutstyr og ikke minst stor risiko forbundet med bruk av stige.  SpaceVac er løsningen - sikkert og effektivt.  SpaceVac er det beste utstyret innenfor dette segmentet på markedet i dag.

Ta kontakt - det kan lønne seg!