Header image

Servicepartner 1 vasker med e-vann! 

Servicepartner 1 har nå investert i ny teknologi for utvikling av egne miljøvennlige kjemikalier. 

Renholds­teknologien er utviklet av amerikanske Orbio Technologies Group, som er et datter­selskap av Tennant.

Den går ut på at man behandler vann med elektrisitet, og deretter får én væske som er basisk (for rengjøring) og én væske som er sur (for desinfeksjon).

Ifølge Tennant skal de to løsningene være til­strekkelig for å gjøre rent og det skal ikke være nødvendig å tilsette vaske­midler.