Header image

Gjenoppbygging etter skade

Vi sørger for gjenoppbyggingen etter at skaden er utbedret. Vår byggmester Vidar Thorkildsen og våre dyktige snekkere sørger for at det bygningsmessige repareres og settes tilbake i den stand det var før skaden. Vi tar ansvar for både elektrisk og VVS-arbeid, og samkjører arbeidet slik at ikke verdifull tid går tapt.

Image for contact us section

Ta kontakt med oss for mer informasjon!