Header image

Vann- og fuktskader

Våre dyktige fuktteknikere har lang erfaring i å kartlegge og utbedre fuktskader. Trenger du hjelp etter en fuktskade eller lurer du på om du har et fuktproblem, har vi kompetanse og topp moderne måleinstrumenter og avfuktingsutstyr. Vi kan også levere og montere stasjonære avfuktings- og utluftningsanlegg for krypkjellere og liknende rom, hvor fukt ofte er et problem. Fuktmålinger i betong før legging av parkett og belegg kan være aktuelt for å unngå problemer i etterkant.  En fuktrapport sikrer kvaliteten!

Image for contact us section

Ta kontakt med oss for mer informasjon!