Header image

Servicepartner 1 AS - en ren fornøyelse...

Servicepartner 1 leverer servicetjenester i Agder samt Vestfold og Telemark. Vår filosofi kan summeres opp i vårt slagord – «En ren fornøyelse»

Gjennom dyktige og fornøyde medarbeidere skal vi bidra til verdiskapning og kundetilpassede tjenester som gir en enklere hverdag og økt trivsel for våre kunder.

Med 260 medarbeidere i arbeid (pr mars 2021) er vi en aktør som har kapasitet til å levere våre tjenester til alt fra de minste til de store kundene.  

Servicepartner 1 AS er en lokal leverandør i sine markeder. Nærheten til våre kunder er viktig for å kunne tilby rask respons og høy servicegrad.

Miljø - Miljøfyrtårn og Grønt Punkt

Servicepartner 1 AS har vært sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2005 og re-sertifisert 4 ganger. Vi ble sertifisert som en av de aller første renholds bedriftene i Norge og den aller første her i sør. Det er stort fokus på miljø i alt fra innkjøp av kjemi, valg av utstyr og biler og selvsagt i våre leveranser.
Servicepartner 1 AS er selvsagt også medlem i Grønt Punkt.

Godkjent Renholds leverandør

Vi er «godkjent renholds leverandør» og du finner oss i registeret til Arbeidstilsynet. Servicepartner 1 AS ble, som en av landet første renholdsbedrifter, godkjent høsten 2012. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra firmaer som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, og som kunde så har du en «påse plikt». Alle våre kunder er velkomne til oss for en gjennomgang dersom man ønsker å forsikre seg om at vi følger de reglene som gjelder. Det være seg dokumentasjon på at allmenn gjort tariffavtale/lønnsbetingelser følges, at yrkesskadeforsikring og lovpålagt bedriftshelsetjeneste er i orden og så videre.

 

Medlem i Skade 1

Vi er medlem i Skade 1, som er en landsdekkende organisasjon bestående av lokale frittstående firmaer innen bransjen. Flere av våre medarbeidere har over 30 års erfaring i bransjen og vi besitter det ypperste av kompetanse på våre lokasjoner i Agder samt Vestfold og Telemark innen dette feltet. Sammen med kompetansen i Skade 1 er vi en faglig sterk aktør som ligger helt i forkant med løsninger og digitale verktøy. Med egen avdeling for gjenoppbygging sørger vi for å fullføre hele prosjektet fra skaden har oppstått og til alt er ført tilbake til det opprinnelige. Vi gjenskaper dine verdier!

 

Innovasjon

Vi søker aktivt å utvikle våre metoder, ved bruk av utstyr maskiner og digitale løsninger. Dette for å være blant de ledende aktørene i vår bransje hvor kunnskap og effektive løsninger er avgjørende for å lykkes!  Som en viktig del av å følge med på utviklingen deltar vi på messer i inn- og utland.

Vårt siste eksempel på dette er «Ella» vår nye robot gulvvasker.
Hvis du velger oss som leverandør skal du vite at vi har gjennomtenkte og gode løsninger i alt fra planlegging, kalkulering og utførsel av det enkelte oppdrag.

Skadesanering image

Skadesanering

Vi tilbyr komplette tjenester innen bygg og sanering for forsikringsbransjen, borettslag, offentlige og private kunder. Vi hjelper deg med brann- og sotskader, vann- og fuktskader, gjenoppbygging etter skade og taksering. Flere av våre medarbeidere har over 30 års erfaring i bransjen, og vi har til enhver tid markedets mest moderne utstyr. Våre vaktbilder er klare til utrykning 24 timer i døgnet. Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for dine behov.

Elektronisk hverdag - dokumentasjon

Hverdagen er blitt elektronisk og vi er med i fronten av toget. Alle våre renholdere er utstyrt med en app og på den måten dokumenterer vår tilstedeværelse. Det samme gjelder for levering av leiematter - vi dokumenterer byttene i sanntid ute hos våre kunder, på den måten skal du aldri trenge å være i tvil om matten er byttet eller ikke. Innen skadesanering benyttes nettbrett og In4mo og våre ledere benytter nettbrett både når det tas servicegjennomganger og skrives rapporter til kunder.

Pris og kvalitet

Vi er opptatt av å tilby kvalitetstjenester til riktig pris. Det betyr at det også må være tilstrekkelig tid til å kunne utføre en tjeneste som forventet. Spesielt innenfor fast renhold har det vært og er store forskjeller på pris på tjenester som kan se helt identiske ut. Her er YTELSE en vikig faktor og gjenspeiler gjerne kvalitetsforskjeller. Tiden som stilles til renholders disposisjon for å utføre et godt renhold er avgjørende på hva slagt resultat man kan forvente - spesielt blir dette synlig over tid. Beregnes det for liten tid her så fører det ofte med seg manglende kvalitet, sykefravær og høy turnover.

Tilstrekkelig tid = kvalitet til konkurransedyktig pris

Vi ønsker nemlig å levere: 

 

Image for contact us section

Ta kontakt med oss!

Er det noe vi kan hjelpe deg med? Gi oss gjerne en lyd, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt behov.